Az Egyesület céljai

Nyomtatás
PDF
A GALGAFARM Humán Értékőrző Egyesület alapeszméje: a külső, belső művet teremtő ember és közösség.

Az Egyesület célja: újfajta, modellként is szolgáló emberközpontú lakó és munkaközösség létrehozása, melynek feladatai:

 • az általános emberi értékek és hagyományok felkutatása és továbbvitele
 • az egyén és a közösség ismert és még feltáratlan képességeinek minél teljeseb kibontakoztatása a fizikai- lelki- szociális és morális egészség irányában,
 • a környezet,- a levegő-, a föld és a vizek védelme a további szennyeződéstől, valamint az élővilág, az állatok és növények megmentése az oktalan környezetpusztítástól,
 • olyan módszerek, eljárások kidolgozása és felkutatása valamint ezek ismertetése. Amelyek segítik önmagunk és a világ megismerését, megértését és teljes értékű emberi élet megvalósulását.

A fenti célok elérése érdekében az Egyesület a következő feladatokat tűzi maga és tagjai elé:

 • Ökológiai szemlélettel felépíti a települést és létrehozza a faluközösséget
 • Alapítványt hoz létre, illetve létezését támogatja a céljait elősegítő témákban
 • Bizottságokat és munkacsoportokat hoz létre a kitűzött célokat segítő feladatok elvégzésére,
 • Megfelelő feltételek megléte esetén vállalkozási- vállalatalapítási tevékenységet és gazdálkodást folytat
 • Galgahévíz községgel folyamatosan bővíti a személyes és szakmai kapcsolatokat. Támogatja a községben és a tágabb térségben meglévő vagy induló, céljainak megfelelő kezdeményezéseket. Együttműködik a község vezetésével a mindkét közösséget érintő ügyekben
 • Kapcsolatot tart fenn más, hasonló témával foglalkozó hazai és külföldi szervekkel, intézményekkel
 • A tömegkommunikációs eszközök munkatársait rendszeresen ellátja az Egyesületre vonatkozó információkkal
 • Adatbankot valamint információ ellátó- és szolgáltató központot hoz létre az ökológia, a természetgyógyászat, a természetes életmód és az ezekhez kapcsolódó témakörökben
 • Könyv és folyóirattárat hoz létre a hazai és a külföldi szakirodalomból
 • Javaslatokat tesz mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek természetes úton és az egészségre kedvezően történő előállítására az érdekelt vállalatoknak és egyéb szervezeteknek
 • Foglalkozik a természetes táplálkozás. Életmód és gyógymódok elméleti és gyakorlati kérdéseivel, tudományos kutatásokat végez és kezdeményez, gondoskodik a kutatási eredmények ismertetéséről
 • Ismeretterjesztő, felvilágosító programokat szervez, előadások, tanfolyamok kiállítások formájában, többek között a Galgamenti Népfőiskola keretében
 • Alkalmi kiadványokat, könyveket, brosúrákat jelentet meg
 • Oktatási programokat dolgoz ki az egészséges életmód megvalósításához, melyeket felajánl megfelelő szervezeteknek
 • A természetes élet megvalósítása érdekében ellátja az egyesületi tagok érdekvédelmét, érdekképviseletét
 • Segítséget nyújt a tagoknak a természetes élet megvalósításához a szükséges tárgyi feltételek- árucikkek, eszközök- biztosításával, valamint szolgáltatások végzésével
 • Természetgyógyászati szolgáltatásokat szervez a tagok számára
 • A tagok gyermekei részére a természetes életmód elveire épülő óvodát és iskolát hoz létre
Az egyesület az állami, társadalmi és gazdasági szervezetekkel együtt, velük összehangoltan fejti ki tevékenységét.

FIAN - GAIA Kampány az éhezés ellen

Hungry for justice
Igazságra éhezve
Olyan világért küzdünk, ahol ismeretlen az éhezés, és ahol mindenki maradéktalanul érvényesítheti emberi jogait, ezen belül is az élelemhez való jogát.
Bővebben...

Kapcsolat elérhetőség

GAIA Alapítvány

2193 Galgahévíz, Fő út 83.
Telefon: +36 28 591 610
Fax: +36 28 591 611
gaia@gaiaalapitvany.hu

Login