Nyomtatás

 

A világon több mint 1 MILLIÁRD ember éhezik!

Az éhez?k kb. 80%-a vidéki területeken él!

Jelenleg az EU-ban percenként sz?nik meg egy gazdaság!

Magyarországon SZÁZEZREN éheznek!

Az ENSZ Élelmezési és Mez?gazdasági Szervezete, a FAO Rómában ülésez? konferenciája 1979-ben magyar határozati javaslat alapján nyilvánította ÉLELMEZÉSI VILÁGNAPpá október 16-át. A világnap célja, hogy mozgósítsa a kormányokat és a közvéleményt az emberiség nagy részét sújtó élelmezési gondok orvoslására.

Csatlakozva a Stand Up Against Poverty nev? nemzetközi kezdeményezéshez a GAIA Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány, mint a FIAN magyarországi partnere igyekszik felhívni a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, kormányzati testületek és a nyilvánosság figyelmét az élelemhez való jogra. Olyan egyének és csoportok kérésére lépünk fel, akiknek élelemhez való joga sérül vagy fenyegetve van és támogatást mozgósítunk számukra. Petíciókkal, nyilvános támogatással és jogorvoslattal nyilvános nyomást gyakorlunk a kormányokra, hogy felel?sségre vonjuk ?ket az élelemhez való jog megsértéséért.


A FIAN nemzetközi szervezetét 1986-ban alapították, neve a Foodfirst Information and Action Network rövidítéséb?l származik. Az els? emberi jogi szervezet volt, amely az élelemhez való jog szószólójává vált, ahogy azt az Emberi Jogok Chartájában és más emberi jogokról szóló egyezményekben lefektették. A FIAN afrikai, ázsiai, latin-amerikai és európai nemzeti szekciókból épül fel. Több mint 50 országból vannak egyéni tagjai. A FIAN nonprofit szervezet, bármiféle vallásos vagy politikai vonatkozás nélkül, és tanácsadói státusza van az ENSZ-ben.

A FIAN olyan világért küzd, ahol ismeretlen az éhezés, és ahol mindenki maradéktalanul érvényesítheti emberi jogait, ezen belül is az élelemhez való jogát.

Miért jó ez?

Mert együtt hívjuk fel a hazai politikusok és a világ vezet?inek a figyelmét, hogy t?rhetetlen az egyre fokozódó társadalmi egyenl?tlenség, a szegényeket büntet? szabályozás, illetve azon ígéretükre, miszerint 2015-ig radikálisan csökkentik a szegénységet a Földön, illetve más, a 2000-ben elfogadott Millenniumi Fejlesztési Célokat, miszerint:

1. Felszámolják a mélyszegénységet és megszüntetik az éhezést 2015-ig

2. Elérik, hogy a Földön minden gyerek legalább általános iskolai oktatásban részesüljön

3. El?segítik a nemek közötti egyenl?séget és növelni a n?k társadalmi szerepét

4. Csökkentik a gyerekhalandóságot

5. Javítják az anyai egészségügyet

6. Legy?zik a HIV/AIDS és más súlyos vírusok, valamint járványok terjedését

7. Gondoskodnak a környezetünk megóvásáról, a fenntartható fejl?désr?l

8. Létrehoznak egy globális összefogást a fejl?désért, a fejlesztésért

/Forrás: http://www.standupbudapest.hu//

Százezren éheznek Magyarországon is!

Magyarországon az éhezés, az, hogy valaki naponta nem jut elegend? élelmiszerhez, a becslések szerint mintegy 100 ezer embert érint - mondta Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke sajtótájékoztatón pénteken, Budapesten.

Az ENSZ Élelmezési és Mez?gazdasági Szervezete, a FAO most alakítja át felmérési rendszerét, amely alapján pontosabban lehet majd megbecsülni a világon az éhez?k számát - közölte Fernanda Guerrieri, a FAO Európai és Közép-Ázsiai regionális képvisel?je a hétvégén tartandó Élelmezési Világnap alkalmából rendezett sajtótájékoztatón. Az Élelmezési Világnapot minden évben október 16-án tartják.

A világon a szakért?k becslése szerint mintegy egymilliárd ember éhezik - mondta Cseh Balázs. Fernanda Guerrieri ehhez hozzátette, hogy a Föld képes lenne minden lakóját ellátni élelemmel, mert a világon megtermelt élelmiszer mennyiség mintegy harmada, azaz 1,3 milliárd tonna a hulladék, amit nem fogyasztanak el az emberek.

Fernanda Guerrieri szerint fontos, hogy mindenkinek lehet?sége legyen az élelemhez való hozzájutáshoz. Ezért - úgy vélekedett - meg kell állítani a beruházások világméret? csökkenését a mez?gazdaságban, ami az utóbbi húsz évben tapasztalható ezen a területen. Emellett a szegénység csökkentése is fontos. Szegénynek tekinthet? az, aki naponta kevesebb, mint 2 dollárból él.

/Forrás: Népszabadság Online http://www.nol.hu/mozaik/szazezren_eheznek_magyarorszagon /

Te is tehetsz ellene!

Állj fel a szegénység ellen!

Gondolkozz, olvass, kételkedj, csatlakozz!!!