Wake up - Coffee to go!

Wake up - Coffee to go!

Nyomtatás

Magyar kampány

2011. Szeptember 20. kedd

A FIAN nemzetközi szervezetét 1986-ban alapították, neve a Foodfirst Information and Action Network rövidítéséb?l származik. Az els? emberi jogi szervezet volt, amely az élelemhez való jog szószólójává vált, ahogy azt az Emberi Jogok Chartájában és más emberi jogokról szóló egyezményekben lefektették. A FIAN afrikai, ázsiai, latin-amerikai és európai nemzeti szekciókból épül fel. Több mint 50 országból vannak egyéni tagjai. A FIAN nonprofit szervezet, bármiféle vallásos vagy politikai vonatkozás nélkül, és tanácsadói státusza van az ENSZ-ben.

A FIAN olyan világért küzd, ahol ismeretlen az éhezés, és ahol mindenki maradéktalanul érvényesítheti emberi jogait, ezen belül is az élelemhez való jogát.

 

A FIAN az élelemhez való jog megsértésének konkrét eseteit elemzi és dokumentálja. A GAIA Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány, mint a FIAN magyarországi partnere igyekszik felhívni a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, kormányzati testületek és a nyilvánosság figyelmét az élelemhez való jogra. Olyan egyének és csoportok kérésére lépünk fel, akiknek élelemhez való joga sérül vagy fenyegetve van és támogatást mozgósítunk számukra. Petíciókkal, nyilvános támogatással és jogorvoslattal nyilvános nyomást gyakorlunk a kormányokra, hogy felel?sségre vonjuk ?ket az élelemhez való jog megsértéséért. Addig követjük nyomon az eseteket, amíg az áldozatok megfelel? kárpótlást nem kapnak. Az ENSZ és más legális szervezetek keretén belül kiállunk az emberi jogok mellett, azért, hogy er?sítsük és továbbfejlesszük az emberi jogok nemzetközi védelmét.

2011-13 között a FIAN International és a GAIA Alapítvány „Hungry for justice” – „Igazságra éhezve” cím? kampány projekt  keretében el?ször az alábbi ügyre kívánja felhívni a nyilvánosság figyelmét:

Mubende, Uganda – tíz évnyi igazságtalanság, tíz évnyi büntetlenség

Tíz évvel azután, hogy az ugandai hadsereg 2000 embert kényszerített földjei elhagyására a német befektet?, Neumann Kaffee Gruppe kedvéért, a FIAN és a GAIA Alapítvány szimbolikus akcióra készül, hogy véget vessenek a büntetlenségnek, és effektív jogorvoslatot követeljenek az élelemhez való jogukban megsértett kilakoltatottak számára.

2001. augusztusában az ugandai hadsereg családok százait ?zte el er?szakosan földjeikr?l Mubende tartományban. Ezeket a földeket azután bérbe adták a Kaweri Kávéültetvény Ltd.-nek, a német Neumann Kaffee Gruppe leányvállalatának. A Kaweri arra használta a földeket, hogy létrehozza Uganda els? nagyüzemi kávéültetvényét. A kilakoltatottak máig sem részesültek semmilyen kárpótlásban földjeik és vagyonuk elvesztése, sem a kilakoltatást követ? nehézségeik miatt.

„A kilakoltatottak többsége még mindig elfogadhatatlan körülmények között él az ültetvény határán“ – mondja Martin Wolpold-Bosein, a FIAN International program-koordinátora. „A föld biztosított számukra megélhetést, amit a kilakoltatás miatt elveszítetettek.“

A kilakoltatottak által 2002-ben az ugandai kormány és a Kaweri Kávéültetvény Ltd. ellen indított peres eljárást a mai napig szisztematikusan halogatják. A kormány és a kávés cég még a peren kívüli megegyezés lehet?ségét?l is elzárkózik.

„Uganda a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezményének szerz?dött államaként köteles tiszteletben tartani a nemzetközi jogban szerepl? élelemhez való emberi jogot“ – mondja Flavio Valente, a FIAN International f?titkára. „A Mubendében jelenleg fennálló életkörülmények fenyegetik a gazdálkodóknak az Egyezményben rögzített megfelel? élelemhez való jogát. Az ugandai hatóságok kötelesek kártérítést nyújtani az er?szakos kilakoltatások miatt, és kárpótolni az áldozatokat. Ezenkívül, az államnak kötelessége az effektív jogorvoslat jogát garantálni az emberi jogaikban megsértett áldozatok számára.“

Tíz év telt el a kilakoltatások óta. Tíz év igazságtalanság, tíz év büntetlenség. A FIAN és a GAIA Alapítvány véget kíván vetni a büntetlenségnek, és követeli, hogy Uganda kormánya, valamint a Neumann Kaffee Gruppe legyen felel?sségre vonható az élelemhez való jog megsértéséért.

Budapesti akció

Az akció id?pontja: 2011. szeptember 20.

Az akció helye: 09.00-10.00 a Parlament el?tt

16.00-21.00 Prága Kávézó

(Budapest VIII. ker., Szabó Ervin tér, Baross u. 8-10.)

„Parlamenti akció”

Reggel 9 órától 10 óráig a Parlament el?tt a honatyáknak „ébreszt?!” Ugandai fair trade kávét kínálunk pizsamában, valamint átadjuk a „Mubende-ügy” ismertet?jét Mubende, Uganda – tízévnyi igazságtalanság, tízévnyi büntetlenség címmel.

„Délutáni akció“

A délutáni program során 16 órától a Prága Kávéház (Kálvin tér, Baross u. 8.) el?tti téren, beszélgetéseket kezdeményezünk, hogy tisztább képet kapjon a kávéra „szomjas” városi közönség kialakult Mubende helyzetr?l és általában a globális problémákról. Fogyasztói magatartásunk milyen hatással van a fejl?d? országok mez?gazdaságára? Mit tehetünk a negatív hatások ellensúlyozására? Mi az élelmiszer önrendelkezés és miért fontos?

Beszélget? társaink

(A programok egyeztetés alatt vannak, ezért a végleges eltérhet az alábbiaktól)

Film a „Fekete Arany”-ról, (Black Gold) – ingyenes vetítés

A program zárásaként 19.30-tól a Vörösmarty moziban egy ingyenes vetítés keretében mutatjuk be a Black Gold cím? filmet.(Http://www.blackgoldmovie.com) mely csodálatos világunk egy igazságtalanságáról szól, vagyis miért kapja egy kávétermel?, az általa megtermelt kávé valós értékének csak az egy százalékát. Avagy milyen lenne, ha az egy kiló magyar szilváért, amit itt megveszünk, mondjuk 400 forintért, a kedves termel?, csak 4 forintot kapna. Ez a paradoxon a kávé szül?földjén Etiópiában is nyilvánvaló, Tadesse Meskela küldetése, hogy megmentse a közel 74 ezer kávétermel? gazdát, oly módon, hogy beutazza a világot és keresi a vásárlók azon körét, akik hajlandók méltányos árat fizetni a kiváló min?ség? kávéért.

 

Gábor Eszter

igazgató

GAIA Alapítvány a FIAN Partnere