Ökofalu szellemisége

Nyomtatás
PDF
 1. Mi, az Ökofalu lakói hiszünk az egyének szabadsághoz és boldogsághoz való jogában. Támogatjuk és köszöntjük a sokszínűséget és a kreativitást. Tehát minden lakó alapvető joga saját életének kiteljesítése, mindaddig, míg ez által másokat nem korlátoz e joguk gyakorlásában, vagy ez által nem rombolja a közösséget.
 2. Vállaljuk, hogy bölcsességünkkel, kreativitásunkkal, erőnkkel és energiánkkal, a közösséggel munkálkodunk. Erőnkhöz, tehetségünkhöz, lehetőségeinkhez mérten, az aktuális feladatok függvényében, részt veszünk a falu életét alakító munkában, megbeszéléseken, Falugyűléseken.
 3. Törekszünk rá, hogy a lehető leginkább összhangban éljünk a természettel. Környezetünk megóvásának érdekében felülbíráljuk saját szükségleteinket. Környezetünkhöz való igényességünk kifejezésére közterületeinket ugyanolyan tisztán tartjuk, mintha a saját udvarunk volna.
 4. Lakhelyünkül olyan épületet készítünk, mely hangulatában, esztétikájában, építőanyagában megfelel az Ökofalu szellemiségének. Építési engedélyünk beadása előtt bemutatjuk a terveket a faluközösségnek, és elfogadjuk a Falugyűlés esetleges vétójogát az egységes és rendezett falukép érdekében. Telkünket nem hagyjuk sokáig parlagon, a telek vásárlását követően 1 éven belül építési engedélyt szerzünk, és 3 éven belül oda beköltözünk.
 5. Útjaink jó állapotban tartása érdekében a faluban a lehető legkevesebbet használjuk gépjárművünket. A saját hibánkból, vagy az építkezésünk következtében keletkező úthibákat helyreállítjuk, vagy a helyreállíttatás költségeit megfizetjük.
 6. Mindannyiunk biztonsága érdekében az Ökofalu területén belül a lakó- és pihenőövezetekre vonatkozó szabályok szerint közlekedünk. (a gyalogosoknak mindig elsőbbséget adunk; a jobbkéz szabályt alkalmazzuk; nem hajtunk gyorsan, legfeljebb 20 km/h-val) A gyermekekre, idősekre fokozott figyelmet fordítunk.
 7. A Falu minden egyes lakójának joga van háziállatot tartani. Az állatok gazdái felelnek állataik jólétéért, valamint az általuk okozott esetleges károkért. Vállalják, hogy állataik után -amennyiben szükséges- takarítanak, és törekednek rá, hogy lakótársaikat ne zavarják.
 8. Törekszünk rá, hogy egymás felé szeretettel és megértéssel forduljunk, mások hibáit és hiányosságait lehetőségeink szerint toleráljuk, bízva abban, hogy ők is hasonlóképpen tolerálják saját hibáink és hiányosságaink. Törekszünk rá továbbá, hogy esetleges konfliktusainkat mindenki számára elfogadható kompromisszumokkal oldjuk meg.
 9. Saját érdekünkben is, lehetőségeinkhez mérten részt veszünk a Falugyűléseken. A Falugyűlések pontos időpontját, helyszínét és a témákat mindenki számára elérhetően meg kell hirdetni. A Falugyűlésen megjelentek – a létszámtól függetlenül – teljes egyetértéssel, (konszenzussal) de legalább 80%-os többséggel dönthetnek a Falu életével kapcsolatos kérdésekben. A távolmaradók képviseletükkel megbízhatják a falu bármely lakóját.
 10. A faluközösség bármelyik lakójának a vendége, mindenki vendége. Szívesen fogadjuk azért, hogyha elmegy, akkor az Ökofalu jó hírnevét vigye magával. A vendég számára is érvényesek „A Galgahévízi ökofalusi élet szellemisége” fogalmazvány előírásai, melyre a vendéglátó köteles a vendég figyelmét felhívni.
 11. Az Ökofalu lakói elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek tekintik a mindenkori Falugyűlés által hozott határozatokat, miképpen a jelen „A Galgahévíz ökofalusi élet szellemisége” fogalmazványt is.
 12. Jelen fogalmazvány a Falugyűlés konszenzusával (teljes egyetértésével) bármelyik Falugyűlésen módosítható.

FIAN - GAIA Kampány az éhezés ellen

Hungry for justice
Igazságra éhezve
Olyan világért küzdünk, ahol ismeretlen az éhezés, és ahol mindenki maradéktalanul érvényesítheti emberi jogait, ezen belül is az élelemhez való jogát.
Bővebben...

Kapcsolat elérhetőség

GAIA Alapítvány

2193 Galgahévíz, Fő út 83.
Telefon: +36 28 591 610
Fax: +36 28 591 611
gaia@gaiaalapitvany.hu

Login